REGLAMENT DEL TRAIL 3 COMARQUES 2020

  1. En el Trail 3Comarques de 2020 s’organitzen 3 curses:
1.1 Cursa 1 Comarca, de 12 km.
1.2 Cursa 2 Comarques, de 27 km.
1.3 Cursa 3 Comarques, de 44 km.

INSCRIPCIONS

2. Les places disponibles pel Trail 3 Comarques de 2020, pel conjunt de les tres curses, és de 500 persones. S’atorgaran les places per rigorós ordre d’inscripció.
3. Per a poder-se inscriure a qualsevol de les curses del Trail 3 Comarques cal haver complert els 15 anys el dia 31 de desembre de 2020. Els i les menors de 18 anys hauran de presentar degudament omplert el document d’autorització paterna que us podeu descarregar al web de la cursa [PDF, 254 kB]. Si no es presenta el document o no està correctament omplert no es podrà participar.
4. Els preus de les inscripcions seran els següents:
4.1. Fins el dia 26 de març de 2020:
4.1.1. Cursa 1 Comarca: 12 euros
4.1.2. Cursa 2 Comarques: 25 euros.
4.1.3. Cursa 3 Comarques: 40 euros
4.2. Del dia 27 de març de 2020, fins el dia de la cursa:
4.2.1. Cursa 1 Comarca: 17 euros
4.2.2. Cursa 2 Comarques: 30 euros.
4.2.3. Cursa 3 Comarques: 45 euros
4.3. S’estableix un sistema de descomptes pels grups que formalitzin les inscripcions abans del dia 26 de març de 2020: de cada 10 inscripcions que formalitzi un sol grup, 1 inscripció serà gratuïta. Per comptabilitzar les inscripcions se sumaran les tres distàncies però les inscripcions gratuïtes sempre seran de la distància majoritària en la que s’hagin realitzat més inscripcions.
5. Les inscripcions no quedaran formalitzades fins que no s’hagi realitzat el pagament.
6. L’organització no retornarà en cap cas l’import de la inscripció.
7. Amb la inscripció a alguna de les curses del Trail 3 Comarques, us oferirem aquests serveis:
7.1. La participació en la cursa corresponent
7.2. Dorsal i xip d’un sol ús
7.3. Un obsequi commemoratiu.
7.4. Avituallaments:
7.4.1. Cursa 1 Comarca: 2 avituallaments
7.4.2. Cursa 2 Comarques: 5 avituallaments
7.4.3. Cursa 3 Comarques: 8 avituallaments
7.5. Botifarrada final.
7.6. Servei mèdic d’urgències.
7.7. Assegurança mèdica.
7.8. Servei de guarda-roba i guarda-claus.
7.9. Servei de massatges
7.10. Sorteig de regals
7.11. Premis pels guanyadors/ores de les diferents categories i pels tres primers i les tres primeres de la classificació general de cadascuna de les distàncies.
7.12. Servei de dutxes
7.13. Bossa del corredor amb regals dels patrocinadors
7.14. Dret d’ús a la zona de caravanes i furgonetes.

RECOLLIDA DE DORSALS I SORTIDES DE LES CURSES.

8. La recollida de dorsals i les sortides de les curses es faran a la Plaça Major d’Alpens.
9. La recollida de dorsals es podrà fer en aquests horaris:
9.1. Cursa 3 Comarques: El dissabte, de les 18:00 a les 20:00 o el diumenge, a partir de les 06:30.
9.2. Cursa 2 Comarques: El dissabte, de les 18:00 a les 20:00 o el diumenge, a partir de les 07:30.
9.3. Cursa 1 Comarca: El dissabte, de les 18:00 a les 20:00 o el diumenge, a partir de les 08:30.
10. La sortida de les curses es donaran en aquests horaris:
10.1. Cursa 3 Comarques: a les 07:30 h.
10.2. Cursa 2 Comarques: a les 08:30 h.
10.3. Cursa 1 Comarca: a les 09:30 h.

RECORREGUTS

11. Els recorreguts estaran senyalitzats amb cintes de plàstic, banderoles i fletxes. Comptarà amb l’assistència de controls en els punts conflictius.
12. L’organització es reserva el dret de modificar els recorreguts sempre que ho consideri oportú o necessari.
13. Als avituallaments hi haurà panells informatius dels km. recorreguts i dels km. que falten, amb indicació del punt corresponent a la gràfica de desnivells.
14. El control d’arribada per a totes les curses es tancarà a les 16:00 hores. Per a la Curses 3 i 2 Comarques s’establiran temps de tall que es publicaran al web de la cursa.
15. Les carreteres estaran obertes al trànsit durant les curses.
16. No es permet córrer amb gos ja que es passa per zones amb ramats.
17. Cal dur sempre el dorsal en lloc visible, sense doblar i sense amagar cap de les seves parts.

CATEGORIES I TROFEUS

18. S’estableixen diferents categories segons el sexe i l’edat de les persones inscrites. La data de referència que estableix a quina categoria pertany cada participant és el 31 de desembre de 2020. Les categories per a cada una de les curses seran les següents:
18.1. Categories masculines:
Cadet: de 15 a 17 anys
Júnior: de 18 a 20 anys
Sènior: de 21 a 40 anys.
Veterà: de 41 a 50 anys.
Màster: de 51 en endavant
18.2. Categories femenines:
Cadet: de 15 a 17 anys
Júnior: de 18 a 20 anys
Sènior: de 21 a 40 anys.
Veterana: de 41 a 50 anys.
Màster: de 51 en endavant.
19. S’entregarà un trofeu als tres primers i a les tres primeres de la classificació absoluta de cadascuna de les curses, així com una inscripció gratuïta per a córrer qualsevol de les curses que s’organitzin en la següent edició del Trail 3 Comarques.
20. S’entregarà un trofeu al primer i primera de cada categoria de cadascuna de les curses.

MATERIAL OBLIGATORI

 
21. A totes les distàncies caldrà portar got o similar, ja que a cap avituallament hi haurà gots de plàstic.
 

DIVERSOS

22. L’organització no es fa responsable dels accidents o qualsevol altre perjudici que la participació en les curses pugui ocasionar a les persones inscrites. Cada participant pren part a la cursa sota la seva responsabilitat i amb la seva inscripció reconeix que disposa d’un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la.
23. Les persones que participin en alguna de les curses tenen l’obligació d’assistir als perjudicats en cas d’observar un accident i comunicar-ho al control més proper. En cas de no fer-ho seran desqualificades.
24. Els i les participants que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper al lloc de la retirada i entregar el dorsal a un membre de l’organització.
25. Llençar deixalles fora dels llocs designats per a fer-ho, serà motiu de desqualificació.
26. Les persones que participin són responsables de mirar la previsió meteorològica i portar la roba o el material necessari per a cada circumstància. En cas de causes de força major excepcionals es podran suspendre les curses si la direcció ho veu convenient per a la seguretat de participants i organitzadors. En cas de suspensió, la direcció decidirà si es tornen a organitzar les curses per a un altra data.
27. Els i les participants, amb la seva inscripció, autoritzen als organitzadors de l’esdeveniment a l’enregistrament total o parcial de la seva participació en el mateix, mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.
28. Qualsevol qüestió no prevista en aquest reglament serà resolta per la direcció de la cursa, segons el seu més just parer.
29. Inscriure’s en una de les curses suposa l’acceptació total d’aquest reglament i la supeditació a la seva interpretació per part de l’organització.
Avís Legal
Copyright © 2018 Trail3comarques | Lloc web creat per Grup Internovatec.